Όραμα & Υλοποίηση

Το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο κέντρο διάγνωσης και αντιμετώπισης κάθε διαταραχής του ύπνου, στο οποίο να πραγματοποιείται εκτός των άλλων και ενδελεχής διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση της επιληψίας και άλλων επεισοδίων απώλειας συνείδησης.Αυτό υλοποιήθηκε ως ΕΝΥΠΝΙΟΝ στη Βιοκλινική Αθηνών. Το ΕΝΥΠΝΙΟΝ σε συμφωνία με σημαντικά κέντρα διαταραχών ύπνου του εξωτερικού, μελετά το σύνολο των διαταραχών ύπνου-εγρήγορσης (sleep/wakefulness), γίνεται δηλαδή διερεύνηση τόσο των διαταραχών της αναπνοής (άπνοιες) όσο και της παθολογικής ημερήσιας κόπωσης και υπνηλίας.Επιπλέον βασισμένο πάντοτε στα ξένα πρότυπα, διαθέτει όλον τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό χάρη στον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση του συνόλου των διαταραχών του ύπνου-εγρήγορσης και όχι μέρους αυτών (όπως στην πλειονότητα των εργαστηρίων ύπνου σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία).

 

Μια άλλη καινοτομία του ΕΝΥΠΝΙΟΝ είναι η πολυδύναμη ομάδα του (multidisciplinary equipe), η οποία αποτελείται από πνευμονολόγο, νευρολόγο, ψυχολόγο και εξειδικευμένους τεχνολόγους. Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα του ΕΝΥΠΝΙΟΝ, δεν έγκειται μόνο στην παρουσία πολλών ειδικών αλλά κυρίως στην κατάρτιση και απόλυτη εξειδίκευση αυτών στις διάφορες διαταραχές του ύπνου (βλ. ποιοι είμαστε).